ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Prawie każda zmiana wywołuje naturalny opór i chęć zachowania status quo. Jednocześnie każda zmiana jest źródłem rozwoju, o ile właściwie rozpoznasz jej kierunek, zrozumiesz jej sens i stworzysz optymalne warunki, aby mogła się dopełnić. Życie każdego człowieka i każdej organizacji to nieustanny proces zmian, a kluczem do efektywności jest stała gotowość do otwartego uczestniczenia w tym procesie.

Wyobraź sobie, że:

  • potrafisz identyfikować sygnały wskazujące na potrzebę zmiany, wiesz jak rozpoznawać kierunek tej zmiany i wykorzystać własne zasoby do jej przeprowadzenia,
  • wiesz jak utrzymać wewnętrzną motywację do przeprowadzenia całego procesu zmiany oraz jak konstruktywnie reagować na pojawiające się trudności i przeszkody,
  • rozumiesz psychologiczne mechanizmy i dynamikę zmian, rozpoznajesz naturalne postawy ludzi w zmianie i i potrafisz nimi zarządzać na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym,
  • wiesz jak obejmować rolę lidera zmian – wspierać ludzi i przeprowadzać ich przez zmiany, modelować konstruktywne zachowania i postawy, doceniać zaangażowanie i reagować na niekonstruktywne zachowania.

Jak teraz wygląda Twój dzień? Czy podoba Ci się taka zmiana?
Jeśli tak, zapraszamy do udziału w naszych warsztatach i treningach, dzięki którym zmienisz to wyobrażenie w rzeczywistość.

Nasze warsztaty i treningi:

ZARZĄDZANIE SOBĄ W ZMIANIE CZY ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SOBIE? ZACZNIJ OD SIEBIE

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – IMPLEMENTACJA ZMIAN W ORGANIZACJI

INICJOWANIE ZMIAN W ZESPOLE I KIEROWANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W SYTUACJI ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ OPARTEJ NA STAŁYM ROZWOJU

„PODRÓŻ BOHATERA” – ANTROPOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE WZORCE ZMIANY

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą programową naszych warsztatów zapraszamy Cię do kontaktu z nami.