EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I SPOŁECZNA

Efektywność interpersonalna to zdolność do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych. Źródłem tej zdolności jest świadoma postawa oparta na wzajemnym szacunku, życzliwości, otwartości i uczciwości. W kontaktach z ludźmi postawa ta wyraża się najczęściej w sposobie komunikowania się.

Wyobraź sobie, że:

  • potrafisz się komunikować precyzyjnie, otwarcie i wiarygodnie, wiesz jak dochodzić do porozumienia oraz unikać niepotrzebnych napięć w kontaktach z innymi,
  • z łatwością współpracujesz z ludźmi wykazującymi odmienny od twojego styl komunikacji, rozpoznajesz bariery komunikacyjne i potrafisz je eliminować,
  • potrafisz otwarcie i uczciwie komunikować się w sytuacjach trudnych, masz większą gotowość do konfrontacji, chronienia własnych granic, bezpośredniego wyrażania oczekiwań,
  • wiesz jak skutecznie oddziaływać na innych ludzi i osiągać swoje cele w sposób nieagresywny i bez używania manipulacji,
  • oszczędzasz czas i energię dzięki temu, że potrafisz prowadzić efektywne rozmowy, sprawnie podejmować decyzje, dochodzić do konsensusu i zawierać korzystne kontrakty.

Jak teraz wygląda Twój dzień? Czy podoba Ci się taka zmiana?
Jeśli tak, zapraszamy do udziału w naszych warsztatach i treningach, dzięki którym zmienisz to wyobrażenie w rzeczywistość.

Nasze warsztaty i treningi:

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

ASERTYWNA OBSŁUGA KLIENTA

ASERTYWNY SPRZEDAWCA – BUDOWANIE PARTNERSKICH RELACJI BIZNESOWYCH

ASERTYWNA KORESPONDENCJA Z KLIENTAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

KOMUNIKACJA W SYTUACJI KONFLIKTÓW ZESPOŁOWYCH I INTERPERSONALNYCH

TRENING INTERPERSONALNY

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą programową naszych warsztatów zapraszamy Cię do kontaktu z nami.