WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Naprawdę współpracujące zespoły to rzadkość. Efektywna współpraca wymaga wzajemnego zaufania, otwartej i bezpośredniej komunikacji oraz poczucia współodpowiedzialności i współzależności w realizacji zadań i celów. Proces powstawania zespołu bywa długi i skomplikowany, jednak uczestniczenie w nim jest fascynującą przygodą i niezwykłym doświadczeniem osobistym.

Wyobraź sobie, że:

  • rozumiesz jak przebiega proces grupowy i potrafisz wykorzystać naturalne mechanizmy wewnątrzgrupowe do budowania współpracy i integrowania zespołu,
  • potrafisz identyfikować i eliminować bariery utrudniające współpracę,
  • potrafisz rozpoznawać role grupowe i zadaniowe, znasz ich potencjały i ograniczenia i wiesz jak je wykorzystać w interesie wszystkich członków zespołu i organizacji,
  • świadomie korzystasz z różnorodności postaw, wartości, przekonań i osobowości w budowaniu wzajemnego zaufania, zaangażowania i wydajności zespołu,
  • wiesz skąd się biorą konflikty zespołowe, potrafisz w nich konstruktywnie uczestniczyć i wykorzystać ich potencjał rozwojowy.

Jak teraz wygląda Twój dzień? Czy podoba Ci się taka zmiana?
Jeśli tak, zapraszamy do udziału w naszych warsztatach i treningach, dzięki którym zmienisz to wyobrażenie w rzeczywistość.

Nasze warsztaty i treningi:

TRENING INTEGRACYJNY

WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE ZESPOŁU

BUDOWANIE ZESPOŁÓW WIELOKULTUROWYCH

KOMUNIKACJA W ZESPOLE ROZPROSZONYM

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ZESPOŁOWYCH

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą programową naszych warsztatów zapraszamy Cię do kontaktu z nami.